PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ UŽIVATELŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ TZV. COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI Dental Care Jih s.r.o.

Tato pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše Webové stránky a Aplikace, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat

 

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás vždy předem žádáme. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

 • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží a fakturační adresy
 • Přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu vystupujete, hesla a jedinečného uživatelského ID
 • Osobní údaje jako je pohlaví, místo bydliště, datum narození a historie nákupů
 • Platební informace či informace o kreditní kartě
 • Obrázky, fotografie a videa
 • Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookie

Další osobní údaje získáváme, abychom na našich Webových stránkách a v Aplikacích či službách umožnili fungování určitých prvků (features).

 • Informace ohledně sociálních sítí, včetně údajů o identitě/přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z Vašich veřejně publikovaných příspěvků ohledně naší společnosti či Vaší komunikace s námi

Při interakci s našimi Webovými stránkami a Aplikacemi jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se Webovými stránkami či Aplikacemi. údaje zahrnují:

 • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě
 • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

Nástroje k řízení toho, co shromažďujeme

Při používání našich Aplikací Vás taktéž informujeme o tom, že údaje shromažďujeme a používáme, v rámci standardních povolení v obchodech s aplikacemi, operačních systémech pro mobily i v rámci zážitku s Aplikací.  Také Vás vyzýváme k udělení souhlasu, kdykoli je to zapotřebí.

V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat to, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámil/a

 

PROČ a JAK používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme následujícími způsoby:

Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například, když nakoupíte, můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování.  Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich Webových stránek a Aplikací.

Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše Webové stránky a Aplikace používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Pro účely obecného výzkumu a analýz

Údaje o tom, jak návštěvníci naše Webové stránky, Aplikace a Služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků.  Například informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky vyhledávají a nacházejí výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

 

Naše společnost Vaše osobní může sdílet:

se spřízněnými společnostmi společnosti pro výše popsané účely.

s třetími stranami – poskytovateli služeb zpracování osobních údajů jménem naší společnosti, například za účelem zpracování plateb a /agendy/ kreditních karet, zasílání a doručování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features).

s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití našich Webových stránek a Aplikací či v porušení Podmínek použití našich Webových stránek a Aplikací a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů (např. padělatelství).

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Vaše sdílení

Když používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě na našich Webových stránkách či v Aplikacích, můžete vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte.

Uchovávání Vašich údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji: Máte právo odvolat svůj souhlas týkající se našeho používání Vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iii) změnu či vymazání Vašich osobních údajů.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací/Vaším specifickým postavením.  V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

Když používáte naše Webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů.  Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich Webových stránek.

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase.  Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách i v Aplikacích.  Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe.  Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám.

Informace dle čl. 13 nařízení

V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje Dental Care Jih s.r.o. jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – pacientům informace o zpracování jejich osobních údajů.

V rozsahu informace o 

 • kontaktních údajích správce osobních údajů
 • účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno
 • době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení

Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů Dental Care Jih s.r.o. je poskytnutí osobních údajů pacientem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Dental Care Jih s.r.o. poskytnout pacientovi zdravotní služby a plnit své povinnosti zdravotnického zařízení.

Poučení o právech pacienta týkajících se ochrany osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Pacient má právo na Dental Care Jih s.r.o. požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Pacient je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Dental Care Jih s.r.o. jeho osobní údaje.

Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se pacient domnívá, že Dental Care Jih s.r.o.  jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Dental Care Jih s.r.o. požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Dental Care Jih s.r.o. nepřesné osobní údaje pacienta, je pacient oprávněn požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Pacient je oprávněn požadovat na Dental Care Jih s.r.o. výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pacient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy pacient vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování. Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatňovat ve vztahu k osobním údajům, uchovávaným v rámci zdravotnické dokumentace, po dobu její archivace dle vyhl. č. 98/2012 Sb.

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Dental Care Jih s.r.o. je pacient oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Dental Care Jih s.r.o. je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami pacienta.

Právo na přenos osobních údajů

S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů pacienta ze strany Dental Care Jih s.r.o. nejsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování není prováděno na základě souhlasu pacienta ani z důvodu plnění smluvních povinností), nemá pacient možnost toto právo uplatňovat.

Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že Dental Care Jih s.r.o. zpracovává osobní údaje pacienta v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Dental Care Jih s.r.o. některému z výše uvedených požadavků pacienta, je pacient oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pacientů

Dental Care Jih s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje pacientů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů a jejich cloudových řešení, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích a listině s omezeným přístupem třetích osob.

Dental Care Jih s.r.o. zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor Dental Care Jih s.r.o. a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškerá datová úložiště, používaná ke zpracování osobních údajů jsou uloženy na cloudových serverech společnosti Infinity Energy, s.r.o. se kterým mají společnosti Dental Care Jih s.r.o. uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů zákazníků a fyzicky na serverech společnosti Dental Care Jih s.r.o., jež se neházejí v jejich prostorech.

Při zpracování osobních údajů pacientů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro pacienta jakékoli právní důsledky.

Instagram