Zubní korunky

korunkyZubní korunky jsou umělou náhradou korunkové části zubu, která se nasazuje na obroušenou část zubu poté, co ji zubař ošetří. Korunky zajišťují komplexní ochranu a opravu celého zubu a kromě estetického hlediska jsou často řešením prasklých nebo nalomených zubních korunek.
Zubař se u použití zubní korunky uchýlí ve chvíli, kdy dojde k velké ztrátě tvrdých zubních tkání například následkem úrazu, rozsáhlého zubního kazu nebo při ošetření kořenového kanálku. Velmi často slouží zubní korunky také jako pilířová konstrukce pro fixní můstky.
I když zubní korunky potřebují minimum původní zubní hmoty, někdy je ztráta zubní tkáně tak veliká, že je potřeba zub ošetřit kořenovou nástavbou. Ta je zhotovena v laboratoři po předchozím otisku upraveného zbytku zubu a posléze se do definitivního tvaru doplní kompozitní pryskyřicí nebo amalgámem.
Mezi nejpoužívanější korunkové náhrady jednoznačně patří metalokeramické korunky, jejichž vnější plášť je t keramické hmoty která reprodukuje přirozený vzhled zubů a vnitřní část je z kovu. Můžete se ale setkat i s korunkami, které jsou celé zhotoveny z keramiky a nejsou při jejich výrobě vůbec použity kovy. Tyto korunky se nazývají celokeramické.
Metalokeramické a celokeramické korunky se řadí mezi jednoznačně nejtrvanlivější a svými vlastnostmi mohou směle konkurovat i původním zubům.

Fasety

fasetaFasety jsou jednodušším a méně estetickým řešením, které se používá v předním viditelném úseku chrupu. Pomocí nich lze napravit například mezery mezi zuby, skvrny, nerovnosti a další nedokonalosti.
Nejprve musí stomatolog zbrousit sklovinu postiženého zubu, to většinou probíhá v lokální anestezii. Zubař provede otisk zubu a na něj v laboratoři zhotoví fasetu, kterou na zub nalepí. Další možností je domodelování fasety přímo v ústech pacienta.

Zubní můstky

Za pomoci zubních můstků může stomatolog řešit náhradu jednoho až čtyř chybějících zubů. V případě ztráty je totiž nutné je nahradit co nejdříve a právě v tu chvíli je ten pravý okamžik pro aplikaci zubního můstku.můstek

Při ztrátě zubů totiž v ústech pacienta dochází k putování sousedních zubů do vzniklé mezery a i protilehlé zuby si v nich hledají oporu. Kvůli tomu se mohou začít vychylovat a vylézat, což může zapříčinit až porušení skusu.

Zhotovení korunky

rameckyZhotovení zubní korunky není dlouhý proces, většinou probíhá v průběhu několika návštěv zubního lékaře. Při první návštěvě zubař nejprve změří poměry a úhly v ústech pacienta, posléze v lokální anestezii provede zbroušení zubu a provede otisk.

V laboratoři pak provede ve spolupráci s laborantem výrobu samotné zubní korunky. Ta se může vyzkoušet na druhé návštěvě a případně nasadit. Pokud nesedí pohodlně a jsou potřeba další úpravy, přijde na řadu třetí návštěva, na které je již korunka pevně nasazena. Čím přesněji je korunka zhotovena, tím delší je její trvanlivost a korunka pacientovi déle vydrží.

Zhotovení můstku

Nový můstek představuje pro pacienta 2 až 3 návštěvy zubní ordinace. Před samotným zhotovením můstku je nutné určit, které zuby jsou schopné nést konstrukci můstku a přenášet žvýkací tlak. Pokud má pacient nekvalitní zuby a není kvůli nim možné můstek kvalitně usadit, je potřeba je vytrhnout nebo jinak endodonticky ošetřit.
Lékař nejprve v lokální anestezii provede zbroušení pilířů zubů tak, aby mohly nést konstrukci můstků, kterou představují běžné korunky. Poté je proveden otisk čelistí a následně je vybráno i barevné provedení, které se u každého jednotlivého pacienta liší. Na obroušené zuby se nasadí provizorní můstek, jehož hlavní úloha spočívá v ochraně zubních pahýlů v tomto přechodném období. V laboratoři je mezitím odlit přesný model ze sádry, na jehož základě je vyroben definitivní můstek. Ten je pak vyzkoušen a nasazen při poslední návštěvě u zubaře.

Péče o korunky a můstky

O korunky a můstky se musíte i nadále velmi dobře starat, aby vám co nejdéle vydržely. Při zanedbání ústní hygieny může dojít k zánětu dásní, rizikovým místem je především oblast u mezičlene zubního můstku. Doporučujeme pravidelné návštěvy zubního lékaře aspoň jednou za půl roku.

Instagram