1. Dáseň nekrvácí.
  2. Dostavuje se pouze bodové krvácení nebo krvácení v kratších úsecích.
  3. Dostavuje se krvácení v delších úsecích nebo je přítomno několik krvácivých bodů.
  4. Mezizubní prostor se již brzy po vyšetření sondou naplňuje krví, ta po chvíli pomalu odtéká do oblasti krčku zubu.
  5. Silné krvácení při vyšetření sondou.

Stupeň závažnosti krvácení (0 – 4) je zaznamenáván u každého mezizubního prostoru. Po zápisu se sečte celkový počet bodů a vyhodnotí se závažnost onemocnění dásní.

Cílem zubního lékaře nebo dentální hygienistky, kteří provádějí kromě profesionálního čištění zubů také odstraňování zubního kamene a výuku techniky čištění zubů, je snížit součet bodů alespoň pod 15.

Index krvácení z dásně je možné snížit na nulu, tedy na stupeň naprostého uzdravení, a to za předpokladu, že má mezizubní prostor hladké stěny a může být důkladně vyčištěn nití nebo mezizubním kartáčkem.

Existují tři stádia závažnosti parodontitidy:

  1. Mírné stádium (obr. 1) – léčba spočívá ve speciální technice čištění zubů a odstraňování plaku a zubního kamene usazeného na povrchu korunky zubu a mírně pod úrovní dásně. Na takto ošetřeném povrchu zubů bakterie prakticky nemají šanci ulpívat.
  2. Střední stádium (obr. 2) – vyžaduje odstranění naddásňového a poddásňového zubního kamene (obr. 7). Lékař v případě nutnosti rozhodne o chirurgické léčbě, která zahrnuje obnovení tvaru dásně nebo se přikloní k regenerační metodě obnovení ztráty kosti.
  3. Kritické stádium (obr. 3) – chirurgická léčba a mnohdy i ztráta zubů jsou nevyhnutelné.

krvacivost dásní_

obr. 1 – zdravá dáseň
obr. 2 – zánět dásně – gingivitida
obr. 3 – mírná parodontitida
obr. 4 – střední parodontitida
obr. 5 – kritické stádium parodontitidy
obr. 6 – odstranění poddásňového zubního kamene

Instagram