Budoucnost stomatologie má jméno CAD/CAM CEREC.

Jedna z nejmodernějších technologií v současné stomatologii – digitálně naskenovaná preparace (výchozí stav po „zbroušení“ zubů), pomocí počítače navržená a „robotem“ zhotovená protetická práce z jednoho bloku keramiky. To je síla CAD/CAM Cerec.

  • CAD/CAM zařízení dokáže vytvořit nejrůznější zubní náhrady: korunky, můstky, fasety, inalye a onlaye.Ve světě se již tyto technologie testují i pro výrobu individuálních implantátů na míru. Výhody tohoto systému spočívají zejména ve větší přesnosti náhrady a v rychlosti zhotovení zubní náhrady.

Jak celý proces pobíhá?

  • Zařízení nejdříve digitálně naskenuje situaci v ústech pacienta. 
  • Poté je za pomoci počítačového softwaru vymodelována přesná zubní náhrada podle individuálních potřeb pacienta.
  • Speciální frézovací jednotka pak tuto zubní náhradu za pár okamžiků vyrobí z bločku vybraného materiálu. Nejčastěji se pracuje s keramikou, zirkoniem, plastem a kovovými slitinami.

cerec3

Zubní laboratoř přímo ve stomatologické ordinaci

Systém CAD/CAM Cerec nahrazuje při tvorbě běžných zubních náhrad práci zubní laboratoře. Nespornou výhodou je perfektní estetický vzhled, který je zejména u keramických zubních náhrad umocněn dobarvováním a aplikací glazury na povrch zubní náhrady. Výsledek je pak téměř dokonalý: estetický, klinicky přesný, kvalitní a nebývale komfortní pro pacienty. Pacient totiž odchází s novou definitivní zubní náhradou za pouhých několik desítek minut! Zcela odpadají mnohačetná sezení a nekonečná čekání v ordinaci čipotřeba provizorních protetických prací.

CAD/CAM to je budoucnost, kterou najdete v naší ordinaci již dnes!

Instagram