Klinická kvalita i zabezpečení hygienického provozu jsou naší prioritou nejen z důvodu zákonných norem. Vytvořili jsme proto vlastní (interní) systém řízení kvality a bezpečnosti provozu našich stomatologických ordinací (MIND-QM) a neustále pracujeme na jeho zdokonalování.

Někdy mohou pacient čas, kdy z ordinace jeden pacient odejde a druhý do ní vejde, jako dlouhý. Ten je ale skutečnosti plně využitý k zajištění hygienického standardu před příchodem dalšího pacienta do ordinace.

Nároky na hygienu při ambulantním stomatologickém výkonu jsou stejné jako při provozu chirurgického sálu – v obou případech jde často o invazivní zákroky v otevřené krvácející ráně. V tomto ohledu jsme proto tak nároční. Klíčové je zajistit dalšímu pacientovi bezpečný hygienický standard.

Estetické a plně funkční výplně bez amalgámu

p17sucni7rl4m15qpojj1585kku4

Jsme moderní zdravotnické zařízení a pečlivě sledujeme světové stomatologické trendy. Přestože amalgámu hraje do karet jeho nízká cena a skvělé mechanické vlastnosti, neměla by tato hlediska převážit nad principem bezpečnosti. Vědecké studie dlouhodobě potvrzují, že používání amalgámu ve stomatologii je třeba omezit. Amalgámové zubní výplně mohou uvolňovat toxické látky – především rtuť, která tvoří přibližně 50 % amalgámu. Ta ohrožuje nejen pacienty, ale také zdravotnický personál. Zároveň má amalgám nepříznivý dopad na životní prostředí. Všechny zubní ordinace proto musí být povinně vybaveny odlučovačem odpadního amalgámu, aby se z plivátka u zubního křesla nedostal až do kanalizace a nepoškodil tak životní prostředí.
Některé rozvinuté země světa (např. Japonsko), včetně některých zemí EU (např. Norsko, Švédsko) proto již zcela zakázaly zhotovování amalgámových výplní. Jiné (např. Německo, Rakousko a také Česká republika) ho již nepoužívají u dětí, těhotných či dalších “rizikových pacientů”.

Cítíme odpovědnost Vás informovat

Konečná volba je vždy samozřejmě na Vás. Vaše zdraví je pro nás ale na prvním místě, proto Vám doporučujeme bezpečné (jiné) typy zubních výplní. Chráníme tím zejména Vás, ale také naše lékaře a lékařky i životní prostředí.

Zdroje:
www.myholisticdentist.com/news_fda_warns.htm
Mecrury Dental PR
www.who.int/phe/news/Mercury-flyer.pdf

Instagram