Náš přístup

Návštěvy na klinice DentalCare se není třeba obávat

Chceme, aby se u nás naši pacienti cítili uvolněně a zbytečně se nestresovali. Z toho důvodu klademe velký důraz na přátelský a individuální přístup ke každému pacientovi. Své pacienty také vždy předem informujeme o všech nabízených ošetřeních, stomatologických výkonech i protetických výrobcích. Před samotným ošetřením či zákrokem vždy odpovíme na všechny případné otázky.  Celý léčebný plán i jeho cenovou kalkulaci u nás znáte včas.

Instagram